logo

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА за членство в политическа партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)

ТРИ ИМЕНА

ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ФАМИЛИЯ
ПОЛ
ДАТА НА РАЖДАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

дом.тел.
сл.тел.
моб.тел.
email:
email:

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ОБЛАСТ:
ОБЩИНА:
РАЙОН:
НАС. МЯСТО:
УЛИЦА:/Ж.К.
НОМЕР:
БЛОК:
ВХОД:
ЕТАЖ:
АП.:

ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА

ОБРАЗОВАНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
Научна степен:
Научно звание:
Акад.звание:
Проф.интереси:

ПОД КАКВА ФОРМА БИХТЕ ЖЕЛАЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА АБВ

ЧЛЕН:
СИМПАТИЗАНТ:
да/не да/не

СЪЗДАВАНЕ НА или УЧАСТИЕ В КЛУБ

ТЕРИТОРИАЛЕН:
ПО ИНТЕРЕСИ:
ОТ СИМПАТИЗАНТИ:

ВКЛЮЧВАНЕ В

МЛАДЕЖКА ОРГ.:
ЖЕНСКА ФЕДЕРАЦИЯ:
да/не да/не

РАБОТА В ИЗБ.РАЙОН

ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ:
ЗАСТЪПНИК ИЗБОРИ:
да/не да/не
С попълването на настоящата РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ДЕКЛАРИРАМ регистрацията си в политическа партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)

2014 © Copyright abv-alternativa.bg. Developed by We Work With You